måndag 9 april 2012

Gädda Prick 11kg8/4 2012 Morse visade -8 & lade nästa hela tunn is inne skärgård!
Fläckor är fritt is så länge vi fiskat & såg fler efterföljande & segt så länge
vid  lunch hade 3 kontakt men slappt, Sen satt på den jerkbait & Fint madam
vägde prick 11kg 109cm!